Ondernemers, overheden en onderwijs verdiepen samenwerking!

Ondernemers, overheden en onderwijs verdiepen samenwerking!

Verkenning Regionaal Hospitality Pact Noord-Nederland

APPELSCHA – Ondernemers, overheden en onderwijs uit de gastvrijheidsbranche uit Noord-Nederland waren op 25 juni verzameld in Appelscha om gezamenlijk acties te bedenken om het groeiende probleem van personeelstekorten in de branche op te lossen. Bijna één jaar na lancering van het landelijke ‘Hospitality Pact’ hebben regionale partijen afgesproken om ook hier de handen in één te slaan.  

Op 29 juni 2023 werd het landelijke Hospitality-Pact gelanceerd, waarbij de MBO Raad en organisaties uit de gastvrijheid- en vrijetijdssector samenwerken aan duurzame oplossingen voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd werd de landelijke campagne ‘Be My Guest’ gestart om jongeren te interesseren in carrièremogelijkheden binnen de hospitality sector. Deze campagne richt zich voornamelijk op vmbo- en mbo-talent, met later een uitbreiding naar hbo-studenten. 

Partijen kijken tevreden terug op de totstandkoming van dit landelijke pact, maar beseffen ook dat regionale behoeften kunnen afwijken van landelijke activiteiten. In september 2023 zijn daarom de eerste gesprekken gestart over een regionaal pact voor Groningen, Friesland en Drenthe. Er is brede steun voor het verkennen van een regionaal hospitality pact, gebaseerd op de speerpunten van het landelijke pact: Onderzoek en Innovatie, Sociaal Beleid, Onderwijsbeleid en Arbeidsmarktbranding. 

In de bijeenkomst van 25 juni hebben regionale partijen bevestigd dat ze door middel van geïntensiveerde samenwerking de problemen het hoofd willen bieden. De terreinen waar samenwerking het meest kansrijk wordt geacht: onderzoek naar relevante ontwikkeling voor de sector, kennis delen, profilering, mobiliteit, werken aan een beter imago van de branche en goed werkgeverschap (inclusiviteit/diversiteit). Ook het aantrekken van statushouders (of andere specifieke doelgroepen) naar de sector is als kansrijk genoemd 

Ondernemers in de gastvrijheidssector zien vier belangrijke knelpunten: stijgende kosten, financieringsmogelijkheden, veranderingen in wet- en regelgeving, en de beschikbaarheid en kwaliteit van personeel. De samenwerking tussen onderwijs, ondernemingen en overheid biedt kansen om deze uitdagingen aan te pakken. 

Samen met Toerisme Alliantie Friesland, Noorderpoort, Recreatieschap Drenthe, Provincie Drenthe, Gastvrij Fryslan, KHN Groningen/Friesland/Drenthe, HISWA-RECRON, RIF Hospitality Drenthe en Drenthe College werken aan een duurzame en gastvrije toekomst!