Gedeputeerde Susan Top bezoekt Generation Hospitality

Afgelopen vrijdagmiddag mochten wij gedeputeerde Susan Top welkom heten op Noorderpoort Euroborg.

Binnen Generation Hospitality zijn de Provincie Groningen en Noorderpoort verbonden daar waar het gaat over de gastvrijheidseconomie in Groningen. Onder andere het gastvrij ontvangen van meer toeristen binnen onze mooie provincie en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en brede welvaart van de Groningers. Deze samenwerking wordt de komende tijd uitgebreid. Dit alles is een mooie aanleiding voor Susan Top om nader kennis te maken met Noorderpoort en Generation Hospitality.

Na de ontvangst, koffie en thee met wat lekkers, bediend en gemaakt door studenten werd de gedeputeerde meegenomen op een rondleiding door de school. Hier zag ze onder andere bakker- en kokstudenten aan het werk, bezocht ze meerdere (praktijk)lokalen en werd ook even om de hoek gekeken bij de opleidingen voor uiterlijke verzorging.

Vervolgens is uitgebreid gesproken over het grote belang van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt voor de vrijetijdseconomie en de waarde van verbinding hierbij. Verbinding tussen onderwijs en ondernemers en ook verbinding tussen ondernemers onderling. De samenwerking binnen Generation Hospitality is één van de manieren waarop Noorderpoort hierop inzet door het ontwikkelen en organiseren van concrete trainingen en activiteiten. Er zijn gedachten gevormd over een aantal nieuwe initiatieven waarmee we het netwerk tussen overheid, onderwijs en ondernemers én ondernemers onderling kunnen verstevigen.

Het was een waardevolle en vooral ook leuke middag.

Dank voor jullie aanwezigheid en fijne bijdrage Nicolette Boelens, Marloes Verhaar, Paul de Rook, Gerda Dekker, Haskia Kramer, Annette De Zeeuw en Mireille Galama.