FAQ

Hier staan antwoorden op veelgestelde vragen. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op!

Wat is Generation Hospitality?

Generation Hospitality is een samenwerking tussen onderwijs, overheid en de praktijk. We richten ons op onderwijsinnovatie, zodat er meer én beter opgeleid personeel in de gastvrijheidssector komt werken. Alles wat we doen is erop gericht om de kracht van hospitality te laten ervaren. We willen laten zien hoe leuk het vak is, en dat kan onder andere door het onderwijs nog dichter op de praktijk te brengen. 

Wat doet Generation Hospitality?

Met het programma Generation Hospitality gaat Noorderpoort samen met de sector in Groningen bijdragen aan het versterken, door ontwikkelen en het groeien van de vrijetijdseconomie in Groningen en Noord Drenthe. Aanleiding is de sterke groei van de vrijetijdseconomie en de wens om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren. De sector wil een dubbelslag maken, toekomstig personeel anders en beter opleiden zodat de kwaliteit van het aanbod in horeca, recreatie en toerisme verbetert en waardoor het ook weer aantrekkelijker wordt om er te gaan werken. Het programma richt zich op bijna 1.300 studenten in 15 opleidingen en omvat een veertigtal bedrijven.

Hoe doet Generation Hospitality dit?

Om de missie te realiseren richten we ons op 3 programmalijnen:

Hospitality Innovatielab zet in op Innovatie, vernieuwing en kennisdeling. Hiermee heeft het grote invloed op continue vernieuwing van het onderwijs, de structurele aansluiting van het beroepsonderwijs op de hospitality arbeidsmarkt en student gerichte ontwikkeling.

Hospitality Opleidingen en trainingen richt zich op het kwalitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het versterken van de gastvrijheid, het toenemende belang van soft skills en een brede kennis van de segmenten in de sector, het gebruik van nieuwe technologie. Het programma zet in op het verbeteren en aantrekkelijker maken van de opleidingen, o.a. door het versterken van het praktijkleren in hybride leeromgevingen.

Hospitality Werving en imago richt zich op het kwantitatieve arbeidsmarktvraagstuk, het voorzien van voldoende goed opgeleide vakmensen aan de vrijetijdseconomie. Doel is het stabiliseren en op termijn vergroten van de instroom in de opleidingen door innovatieve werving, focus op andere doelgroepen en intensieve samenwerking ten aanzien van beroepsoriëntatie en doorlopende leerlijnen met het vmbo. Meer jongeren, maar ook zij instromers, kiezen bewust voor een loopbaan in deze arbeidsmarktsector.

Is Generation Hospitality een onderwijsinstelling

Generation Hospitality is ontstaan omdat de overheid, ondernemers en het onderwijs willen dat meer studenten worden opgeleid voor een baan in de hospitality. Dit betekent dat studenten samen met de beroepspraktijk worden opgeleid, om zo hun kansen op een goede baan te vergroten. Generation Hospitality gaat niet alleen over opleiden, maar ook een plek waar kennis en kwaliteit binnen de gastvrijheidssector worden gedeeld.

Is Generation Hospitality iets voor mijn bedrijf?

Dat bepaal je natuurlijk helemaal zelf! Ondernemers met een belang bij de kwaliteit van hospitality kunnen deelnemen in Generation Hospitality. Zij ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst en verbinden zich aan de visie en het programma van Generation Hospitality. Nieuwe partijen dragen via investeringen (mensen, middelen en financieel) bij aan een succesvolle realisatie van ons programma.

Kan ik partner worden?

Jazeker! Wij gaan graag met je in gesprek om te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Wij hebben een uitgebreide groep partners waarin wij samen onze doelen proberen te bereiken. Er is altijd ruimte voor nieuwe initiatieven!

Hoe kom ik in contact met Generation Hospitality?

Je hebt onze website al gevonden! We zijn ook te bereiken via email. Of zoek ons even op via de social media (Facebook, Instagram en LinkedIn)!